Region Stockholms logotype

Prover som ingår i en hälsoundersökning

Sidan är en hjälp att avgöra vilka prover som rekommenderas av Smittskydd Stockholm och Barnhälsovården i Stockholm vid screening av nyanlända bosatta i regionen. Det är riktlinjerna på Vårdgivarguiden som gäller, så kontrollera alltid med dem vid minsta osäkerhet.
Om landet inte står med i listan rekommenderas inte generell screening. Rekommendationerna innebär inte automatiskt att ersättning kan begäras från HSF. Var god se på Vårdgivarguiden om ersättning kan begäras.

Personinfo

Svara på de fyra frågorna nedan och tryck sedan på knappen "Nästa"!
Till riskmiljö räknas t.ex. fängelse, flyktingläger eller att familjemedlem haft tuberkulos

Följdfrågor

Fråga
Extra info om frågan
Inga följdfrågor. Tryck på knappen "Visa resultat" nedan!

Prover att ta

Namn på prov
Syfte
Här visas proverna som ska tas
Inga prover matchade sökkriterierna


Vid frågor om sidan eller felaktigheter, kontakta registrator@smittskyddstockholm.se